עבריתרוסיתאנגלית
שרותים עובדים זרים
עובדים זרים

עובדים זרים

עובד זר בישראל הינו עובד בעל זכויות לכל עניין .

מדינת ישראל חוקקה חוקים ונהלים אשר אמורים לטפל בעניינם של העובדים הזרים בישראל .

מגיעים לישראל עובדים זרים  ממדינות רבות לעבודה בתחום  החקלאות , הסיעוד , הבניין , המסעדנות ואחרים ...

חלק מהזכויות / הבעיות של העובדים הזרים הוא תקופת שהייתם בישראל. נושא חשוב ביותר, אשר רבים מהעובדים הזרים סובלים מחוסר יישום נכון לנהלים על ידי רשויות האכיפה ו/או בשל חוסר טיפול נכון בעניין ... לרוב הטיפול בעניין נעשה דרך עתירה מנהלית ו/או ערעור מנהלי בהתאם לצורך

נוסף על האמור לעובדים הזרים קיימות זכויות כמו כל עובד במדינת ישראל וכל נגיסה בזכות כלשהי מטעם המעסיק תוכל להיפתר ע"י פנייה למערכות המשפטיות .