עבריתרוסיתאנגלית
שרותים מעמד בישראל -משרד הפנים
מעמד בישראל – משרד הפנים

 מעמד בישראל – משרד הפנים

קבלת מעמד בישראל הינו מסלול אשר יש בו הרבה קשיים כאשר יש כמה סוגים של אשרות המאפשרות שהייתו בישראל של אדם כלשהו ... לציין כי הגף הממונה על מתן אשרות הינו משרד הפנים ....

קבלת מעמד לבן/ת זוג ישראל/ית :

משרדנו כבר הצליח בהרבה מקרים אשר בהם קיבל אדם זר אשרה בישראל וכן תעודת זהות ישראלית .

קיימים נהלים אשר ניתנו על ידי משרד הפנים ואשר מי שילך במסלולם יהיה זכאי לקבלת מעמד בישראל ...

לכל אזרח בישראל מותר לחיות עם האדם אשר ליבו בחר בו ... גם אם בחיר/ת לבו אינו ישראלי/ת

על כן קיימת פרוצדורה בה האדם שאינו ישראלי יכול לקבל מעמד בישראל בשל היותו/ה בן/ת זוג של הגבר/האשה הישראלי/ת .

הרבה ברכות קיבלנו מבני זוג אשר היו לסיפור הצלחה   בן/בת זוגם יקבלו מעמד בישראל ויש כאלה שהם משפחות לכל דבר עם ילדים , חברים , חיים חברתיים ו....